bilety lotniczeW najbliższym czasie nie powinny pojawiać się promocje, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Bilet za przysłowiową złotówkę nie istnieje. Linie lotnicze są zobowiązane do podania informacji o ostatecznej cenie biletu – powinna ona zawierać wszystkie niezbędne elementy: wysokość taryfy lotniczej, podatki, dopłaty i opłaty.

Obowiązki i stosowne regulacje nakłada rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty. Cena biletu powinna być wskazana na wszystkich etapach procesu oferowania oraz zawierania umowy. Dotyczy to także reklam telewizyjnych, radiowych oraz prasowych. Linie lotnicze nie mogą pomniejszyć ceny o np. opłaty lotniskowe. Powyższe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE wyznacza także obowiązek informowania w jednoznaczny i klarowny sposób o opcjonalnych dopłatach do lotu.

Już przy pierwszym zetknięciu z rezerwacją powinniśmy mieć możliwość zadecydowania z której opcji rezygnujemy. Wszystkie obowiązki spoczywają na przewoźnikach niezależnie od medium z którego korzystają. Przykładowo nie musimy ponosić opłaty z tytułu komfortu podróży. Linie lotnicze proponują często miejsce z dodatkową przestrzenią na nogi lub przy oknie. Powinnismy pamiętać, że możemy, ale nie musimy skorzystać z tego typu udogodnień, a w przypadku opłaty za paliwo nie mamy innego wyjscia jak ją uregulować. Podstawę prawną w przypadku dochodzenia roszczeń przez pasażera względem linii lotniczych stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1008/08 z 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 293 z 31.10.2008r.).